משה שיינטוך

דואר: cermsll@technion.ac.il
טלפון: 8292823
חדר: 352
למידע נוסף באנגלית

תחומי עניין: הנדסת ריאקטור כימי וקטליטי. דינמיקה של ריאקטור כימי. קטליזה.